Retail-Design-Europe-Euroshop-GrupIdea-Abessis-2

El stand de Grup Idea & Abessis en el área Designer’s Village de EuroShop.

El stand de Grup Idea & Abessis en el área Designer’s Village de EuroShop.